Smith & Wesson M&P Shield .40

0
15744

ปืน M&P Shield เป็นปืนพกซ่อนที่ผสมผสานความลงตัวในเรื่องขนาด, ความแม่นยำ และอำนาจการหยุดยั้ง มีให้เลือกทั้งขนาด 9mm และ .40

Leave a Reply