Smith & Wesson M&P

0
9544

ปืนตระกูล M&P จาก Smith&Wesson เป็นปืน Semi-Automatic โครงโพลิเมอร์ที่ไว้วางใจสำหรับเป็นปืนป้องกันตัว ปืนในตระกูลนี้มีหลายขนาดกระสุนและหลายขนาดความยาวลำกล้องให้เลือก

ลองมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้ปืนในตระกูลนี้เป็นที่น่าสนใจอย่างมาก

Leave a Reply